Auteur Topic: [kabouter] politiek: KPN geeft aanwijzing (14-12-2021)  (gelezen 82 keer)

18 februari 2022, 04:17:24
gelezen 82 keer

beheerder

 • *****
 • Information
 • Senior
 • Forumbeheerder
 • Berichten: 396
  • Bekijk profiel

[TOC] Inhoudsopgave | Topics Kabouters A-Z
titel
KPN geeft aanwijzing
type
politiek
publicatie
14-12-2021
locatie
Facebook
kenmerk
Kabouter Partij NederlandBinnenlands Bestuur over aanwijzing

AANWIJZING

Het is de Kabouter Partij Nederland ter ore gekomen dat er momenteel een crisis is in de asielopvang.
De KPN heeft - immer behulpzaam - daar een aantal oplossingen voor bedacht die
richtinggevend zouden kunnen zijn en naar de menselijke maat houvast kunnen bieden.


 1. Op korte termijn
  De klassieke instrumenten heten VORDERING en ONTEIGENING en worden alleen toegepast in noodsituaties.
  1. Hotelschepen van Nederlandse rederijen vorderen tot aan het voorjaar.
   In Gelderland bijvoorbeeld zouden de kades van Nijmegen, Arnhem en Deventer kunnen worden benut; de verantwoordelijkheid en de kosten kunnen dan gemeentelijk worden verdeeld.
  2. Van der Valk-motels en Center Parcs etc. recreatieparken vorderen voornamelijk voor het onderbrengen van gezinnen.
  3. Daarnaast ook hotels van Fletcher, Bastion, Golden Tulip, Accor etc. vorderen naar gelang de behoefte van opvang.

 2. Op middellange termijn
  1. Leegstaande bedrijfspanden en sporthallen met een groot terrein onteigenen en verbouwen tot centra voor semi-permanente asielopvang.
  2. Onbewoonde boerenbedrijven met veel areaal onteigenen en geschikt maken voor opvang door plaatsing van legertenten, caravans, cabines en containerwoningen etc.

 3. Op lange termijn
  1. De reeds bestaande woningnood serieus aanpakken en oplossen met in eerste instantie de nadruk op de bouw van veel sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.
  2. Het principe van doorstroming in huurwoningen bevorderen: iedereen schikt een klein eindje op naar rato van financiële draagkracht en naar gelang de burgerlijke staat.
  3. Een schaalbare infrastructuur aanleggen voor de asielopvang. Contingency Planning beleidsmatig inpassen en nimmer meer voor verrassingen komen te staan.
  4. Tot nu toe ontbreken er werkbare scenario's voor het geval van een ramp van grote omvang die binnenslands leidt tot grote vluchtelingenstromen; die dienen er te komen.
Een en ander heeft ook financiële consequenties maar door een beroep te doen op EU- en UN-fondsen kunnen de kosten deels worden gecompenseerd.

Als beleid en uitvoering slagen dan is er kennis en ervaring opgedaan om ook de 36000 dak- en thuislozen in Nederland te bedienen en hen structureel te helpen.
Vervolgens kan Nederland zich op terechte gronden sterk maken binnen Europa om de mensenrechten te blijven handhaven van EU-ingezetenen maar ook die van asielzoekers.

Als beleid en uitvoering falen dan wordt Nederland eerst mild op de vingers getikt door Amnesty International wegens mensenrechtenschendingen net zoals bij de Toeslagenaffaire.
Niet veel langer daarna verdwijnt mogelijkerwijs het Internationale Gerechtshof (UN-ICC) uit Den Haag omdat Nederland niet meer als 'moreel superieur' gidsland kan dienen want zelf de basale mensenrechten schendt en feitelijk de fatsoenlijke toepassing van het (internationale) recht in eigen land niet kan waarmaken.

Dus, dames en heren bestuurders van het Koninkrijk der Nederlanden: "Doet uwen zorgplicht !" en "Succes !" .


= = Is opgesteld door de Kabouter Denktank en ondertekend door de Provotaris-Generaal der Kabouter Partij Nederland. = =

Commentaar
U - BJ - heeft een punt gescoord: het probleem van de huidige vluchtelingstromen is nimmer bij de bron aangepakt.

Toch wil de KPN wijzen op het belang van enig historisch perspectief;
 • Nederland ving tijdens WO I Belgische vluchtelingen op,
 • Tijdens WO II waren het de Parijzenaren die in grote getale de hoofdstad uitvluchten,
 • Nederland heeft veel Tamils opgevangen n.a.v. de burgeroorlog op Sri Lanka,
 • Ook tijdens de Joegoslavische Burgeroorlog kwamen er grote vluchtelingststromen op gang binnen Europa,
 • Nu dan komen die uit Syrië, Iraq, Libië, Jemen etc. en sinds kort - kunstmatig - ook uit Wit-Rusland.
In de de 18de en 19de eeuw waren het de economische vluchtelingen uit heel Europa die emigreerden naar Noord-Amerika, Afrika en Oceanië.

De grote inkomensverschillen en (burger-)oorlogen in de wereld zijn debet aan de soms grote migratie-druk.
Dus, in de kern is migratie uit noodzaak of uit opportunisme een groot (voor-)recht van de volkeren der Aarde.

Ergo, de KPN pleit voor gelijkschakeling qua onderwijs, gezondheidszorg en economisch perspectief; vrede en welvaart voor iedereen !


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?