Auteur Topic: [tekst] SON: Culturele Bevrijdings Ideologie van Odeon (2006)  (gelezen 525 keer)

14 april 2018, 14:34:57
gelezen 525 keer

beheerder

 • *****
 • Information
 • Senior
 • Forumbeheerder
 • Berichten: 396
  • Bekijk profiel

[TOC] Inhoudsopgave | Topics Teksten A-Z
titel
CBI
labels
Odeon, echte culturele revolutie
auteur
AR
type
opinie
publicatie
2006
locatie
Nijmegen
oorsprong
stichtingspagina van Odeon
status
afgesloten


Odeon's CBI


  "It isn't the rebels who cause the troubles of the world,
   it's the troubles that cause the rebels."

                                    Carl Oglesby,  SDS/USA

De Culturele Bevrijdings Ideologie (C.B.I.) is onderdeel van onze visie en missie.
Door strakke implementatie van CBI geven wij artistiek zwak-begaafden de ruimte om zich te bevrijden uit hun benarde situatie van culturele armoede. De CBI leert ons tevens dat cultureel hoog-begaafden profijt zullen hebben van een relaxter en breder cult-O-klimaat te Nijmegen.  

Kenmerkend voor de CBI is enerzijds het magisch-realistische politiek-sociaal-culturele karakter en anderzijds zijn vervatting in het Nieuw-Nederlands.

CBI - De 6 hoofdstellingen
 • Stelling 1: Het klassieke empereocratische denken is voorbij, dat moeten we loslaten, kortom, van ons af ontbindiseren.
 • Stelling 2: Zonder culturele bevrijding is een totale vrijzetting van achtereenvolgens mens, dier en natuur ondenkbaar, immers, zij is onlosmakelijk hoofdonderdeel van het wezen van de mens die ultiem verantwoordelijk kan worden gehouden voor het extra lijden op de wereld daar de mens deze onnodig verlengt door zijn gebrek aan cultureel bewustzijn.
 • Stelling 3: Cultureel bewustzijn collectief ondergaan,  is de hoofdmotor om vrede op aarde te krijgen.
 • Stelling 4: De solidari-feitelijkheid van de huidige regelgeving is ruim onder de maat.
  Dat wordt veroorzaakt door drie te onderscheiden componenten, namelijk: door allerlei vagologische verklaringen die er niet toe doen, doordat deze geen halt kunnen worden toegeroepen en door het feit dat te weinig kamerleden worden uitgeventileerd.
 • Stelling 5: Waarachtige culturele bevrijding druist in tegen alle emperofiele en gerontocratische tradities en is daarom zo van essentieel belang voor primair: het loslachen, secundair: het losweken en tertiair: het losbollen van de mensen.
 • Stelling 6: Zolang de lucht, het water en de grond niet schoon zijn, heeft de mens geen schoon geweten.


PV Merdeka Belanda !
Zomaar enkele losse opmerkingen en woorden ter illustratie:

1) abserteren (Nieuw Nederlands)
Het verkorte-werk-woord (V.W.W.) abs-er-teren is een verkorting van: absoluut (te) kunnen accepteren danwel (te) kunnen verteren.

2) merdeka belanda (Bahasa Belanda)
Een van de manieren die de lokale culturele verzetsgroep Odeon gebruikt als cultureel-militant middel is het roepen van duidelijke leuzen.
Door namelijk uit ons arsenaal van culturele strijdkreten een geschikt artistiek wapen te pakken en dat op de meest ongelegen en ongepaste momenten uit te roepen in om het even welk gezelschap, ongeacht lokatie, en om zo de mensen te helpen weer cultureel bij zinnen te komen.

Het helpt echt om gewoon vrolijk en beschaafd keihard te roepen: merdeka belanda!  (Onafhankelijk Nederland).

Probeert u het zelf ook eens. Bijvoorbeeld door in uw favoriete supermarkt als de rij voor de kassa wel erg lang geworden is om dat gewoon doodleuk te doen. U zult versteld staan van de bijval, juist vooral van het personeel achter de kassa. Of als U in de file staat en dan uw raampje opendoet en luidkeels deze leuze roept richting een koe, schaap of paard aan de kant van de weg. Puur uit solidariteit.

3) merdeka belanda selatan! (zie 2)
Deze cult-O-kreet, die in de vernederlandste bahasa-versie vertaald kan worden naar nieuw-nederlands met 'Onafhankelijk (en Vrij) Zuid-Nederland' , is vooral geschikt voor benarde gezelschappen uit het westen van Nederland, speciaal die uit Haagse kringen. Als kreet-O-maker maak je dan duidelijk dat het ons, in het zuiden althans, menens is met het stoppen van de culturele verloedering en artistieke verdwazing op het vlak van wormen en naarden, nota bene een Haagse uitvinding, die zich al vanaf 1998 voordoet en die zich in toenemende mate doet gevoelen als een schrijnend gemis aan kunstzinnigheid en als een soort ondraaglijke aanwezigheid in een cultureel woestijn-klimaat cq. maanlandschap.

4) certificatie
Odeon kan desgewenst culturele guerrilla-akties van derden certificeren: stuur dan de bewijzen en uw motivatie naar het adres van de cultureel-militante tak van Odeon of maak een afspraak met een van onze dichterlijke vers-officieren. (De basis-voorwaarde is en blijft uiteraard dat e.e.a. al goedgekeurd moet zijn door de Ned.Ver. voor Sensitieve Huismensen.)


PV Reformasi Belanda !

Aanpak culturele verdwazing

Odeon verplicht zich de Culturele Revolutie bij u thuis te bezorgen, via het internet: snel en vooral simpel. Odeon constateert toenemende culturele verdwazing. Enkele voorbeelden:

1) Inmiddels is er geen medelander meer te vinden die niet afhankelijk is van een afstandsbediening. Het niveau van zappificering is zorgwekkend; niet alleen de snelheid waarmee wordt ge-zapt maar tevens is het aantal kliks op de knoppen het laatste decennium met circa 280% toegenomen. Dat komt niet alleen doordat mensen gemiddeld 40 uur per week TV kijken maar ook doordat het aanbod cascadisch is toegenomen. Met de komst van digitale TV wordt de situatie nog schrijnender.
Want om dat allemaal bij te kunnen houden is de moderne mens gevangen in een dwang-kijkbuis-situatie: de hersenen proberen het nog bij te houden maar de interne harde schijf is ondertussen vreselijk aan het fragmenteren. De typische zapper kan de aandacht op een en hetzelfde onderwerp hooguit maar 2 minuten vasthouden waardoor alleen nog reclame-filmpjes in hun geheel worden bekeken en onthouden.
Fragmentatie van kennis is dan het tragische vervolg. Culturele Bevrijding kan dan helpen.

2) Nederlanders hechten in het leven het meest aan modern-technisch gereedschap, die zij vreemd genoeg tools of convenience noemen, achtereenvolgens: de afstandsbediening(-en) thuis, de mobiele telefoon en de draadloze muis naast de PC, alles werkend op batterijen.
Op de vierde plaats staat de auto (daar komen deze eeuw ook nog batterijen in) en op de vijfde plaats een hele batterij artikelen die volgens recent onderzoek door SON door de vaderlandse heavy adult-industry wordt geleverd. Pas op de zesde plaats komen de leg-batterijen. Het moge duidelijk zijn dat er een grote vaderlandse verslaving en dwangmatige afhankelijkheid is naar (energie uit) batterijen. Ook hier geldt weer dat Culturele Bevrijding behulpzaam kan zijn. Bovendien geldt dat alle technische problemen ook een technische oplossing hebben.
De oplossing voor onderhavig energie-vraagstuk is gelegen in het ontwikkelen van micro-fuel-cells oftewel zeer compacte brandstofcellen op basis van schone waterstof-technologie.

3) Recent Europees onderzoek toont aan dat Nederlanders over het algemeen een zeer tevreden en welvarend volk zijn. Tegenstanders van de werkwijze van dit onderzoek stellen dat de EU niet alleen bewoners uit Bloemendaal en Roozendaal had moeten laten onderzoeken maar ook de mensen in de gemeente Baarn. Wat leert SON hier van? Dat alle mensen uit genoemde plaatsen plus de EU zelf nog niet echt helemaal cultureel zijn bevrijd. Want uit het nationaal onderzoek (EU-referendum) van juni 2005 blijkt dat 61.5 procent van de Nederlanders de EU in de koelkast hebben gezet en de voorgestelde grondwet aan hun klompen lappen. Culturele Bevrijding is ook voor Europa in groter verband dus van cruciaal belang.

4) De voedingsgewoonten van de medelanders neigen steeds meer naar het ongezonde verzadigde vetzuurhappen.
De nationale culinaire sport is nog steeds een frietje met mayonaise eten. Maar weinig Nederlanders beseffen dat in de laatste 10 jaar de frietjes met wel 35 procent korter worden gefrituurd (was 5 in 1997 is anno nu 3 minuten), dat het frituurvet (metingen over dezelfde periode tonen een toename van het aandeel aardnoten-olie met 20%) steeds langer wordt gebruikt, dat de mayonaise in hoeveelheid met 210 procent is toegenomen en daarbij de kwaliteit van slasaus is gaan aannemen en dat de prijs voor deze kwantiteits-verbetering en kwaliteits-verslechtering door ons allen wordt bekocht met een prijsstijging van 300 procent (de prijs in 1997 lag rond de 1gulden20ct, nu is dat 1euro80ct *).
Culturele achterstelling dient hier snoeihard te worden aangepakt!

* Luxe-friteskot De Blaauwe Steen levert een kwalitatieve goede pute patat in een hard-kartonnen cilinder met feestelijk gekrulde mayonaise die de goed doorbakken frietjes zichtbaar laat, de prijs voor deze consumptie is echter wel 1 euro en 95 cent.

5) Op lokaal niveau in Nijmegen valt op hoe slordig wordt omgegaan met culturele broedplaatsen i.h.a. en cultuurspinnerij De Vasim in het bijzonder. Recentelijk is gebleken dat de Gemeente Nijmegen wel inziet dat De Vasim als gebouw belangrijk is voor de lokale culturele infrastructuur maar niet dat de mensen van De Vasim dan ook vanaf nu met rust worden gelaten. De Gemeente mag zich volgens SON helemaal niet bemoeien met de laatste belangrijke grote vrijplaats in Nijmegen. Behoud van en autonomie voor De Vasim zijn essentieel voor een florerend cultureel klimaat (CEN) en dat kan heel eenvoudig en goedkoop door De Vasim de ruimte te gunnen en met rust te laten. Dat betekent van de andere kant ook dat als De Vasim in de problemen zou komen, de gemeente zich niet verplicht hoeft te voelen om te helpen.
(Wel blijft haar gemeentelijke zorgplicht bestaan en dat zou zich kunnen vertalen door kosten voor schoonmaak en brandveiligheid voor haar rekening te nemen, temeer daar die kosten onder alle omstandigheden toch zullen moeten worden gemaakt, ook na 2010). Voorop staat de Culturele Autonomie van cultuurspinnerij De Vasim. De Culturele Revolutie op lokaal niveau kan dat bevorderen. Door nu reeds op voorhand te stellen dat indien de Vasim-community na 2010 wordt gedwongen hun huidige stek te verlaten er vervolgens ergens anders in Nijmegen een groot terrein zal worden 'vrij-gemaakt', 'vrij-gesteld' cq. 'vrij-gegeven'. Odeon kan ook hier serviel doen en ingrijpen als dat nodig is. Want Odeon wil culturele klimaats-veranderingen die de Nijmegenaren telkens iets meer bevrijden uit hun benauwde positie na jaren van bezuinigingen op cultuur, sociale instellingen, voorzieningen en speciaal op de mensen zonder werk cq. met inhibitie(-s).

6) Odeon formuleert telkens antwoorden op Haagse verdwazing en collage-de-pluche.
SON gaat namelijk in het voorjaar van 2007 een Culturele Tsoenami laten afkomen op cultureel-verweesde salonvrouwen en politiek-verwilderde kamerheren. Dit komt omdat SON het oneens is met de kabinetsbeslissing om Gen. Pardon door de Militaire Rechtbank te Utrecht te laten straffen voor zijn recht-op-bestaans-idee. SON vindt dat Gen. Pardon, mede vanuit het licht van zijn verdiensten, per direct dient te worden ge-excuseerd. SON eist hier natuurlijk dat de Culturele Bevrijdings Ideologie onverwijld en onomwonden wordt ge-executeerd en stelt zich nadrukkelijk op het sociaal-cohesieve standpunt dat iedere vrij-zetting, cultureel of anderszins, van mensen nooit mag worden vertraagd of verhinderd.


Nijmegen, 22 mei 2007

MERDEKA BELANDA

Fijne mensen, die Nederlanders, maar het zijn wel nog steeds slavendrijvers. Dat zit hun in het bloed. Een korte uitleg over hun grootste drijfveer namelijk hun mateloze geldzucht, met de hand op de Bijbel.

Er is door Nederland zoveel geld verdiend met roof, vrijheidsbeneming, uitbuiting en onderdrukking dat het sinds decennia zo ongeveer bij de top tien rijkste landen ter wereld hoort. Ongeveer net zo lang als dat het voorbeeldig, naar de buitenwereld toe althans, doet aan ontwikkelingshulp, ook met de hand op de Bijbel.

Slaven
Nederlanders hebben een lange traditie als het gaat om slavendrijverij. Al vanaf de 17de eeuw dreef zowel de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) maar vooral de West-Indische Compagnie (WIC) slavenhandel. Zij ontvoerden voornamelijk West-Afrikanen naar de slavenstaten in Noord-Amerika maar ook naar bijvoorbeeld de toenmalige op Engeland veroverde kolonie Suriname. In zijn algemeenheid gesteld heeft Nederland met een aandeel van 7% in de wereldwijde slavenhandel toenmaals veel geld verdiend, vooral aan het transporteren van de 'coopwaer' waarvan een groot deel het leven liet onder mensonterende omstandigheden. Van de 550000 door Nederlanders op transport gestelde slaven stierven er 90000 mensen.

Nederlands-Indië
De bezetting van Indonesië heeft Nederland ongeveer 300 jaar vol kunnen houden. Nederland heeft dit land geruime tijd dus kunnen beroven van grondstoffen en landbouw-producten, vooral aan de specerijen bijvoorbeeld van het op de Portugezen veroverde Pulau-Pulau Banda (nootmuskaat en foelie).
In de 20ste eeuw begon de Bataafsche Olie Maatschappij de Indonesiers op een andere manier uit te zuigen, zo succesvol zelfs, dat het later de grootste onderneming ter wereld werd: Koninklijke Olie oftewel Shell. Er werd olie gevonden op Java maar in het onafhankelijke sultanaat Atjeh werd aan het begin van de 20ste eeuw ook olie gevonden. Dat was voor Nederland een aanleiding te meer om wederom een koloniale oorlog te voeren om het opstandige Atjeh te kunnen bezetten. Dat gebeurde uiteindelijk, na meer dan 30 jaar strijd, in 1904 onder - de later tot gouverneur-generaal gebombardeerde - Joannes van Heutsz.
De latere premier Hendricus Colijn, luitenant onder van Heutsz, had zich zogenaamd verdienstelijk gemaakt in deze agressie-oorlog. Daarbij heeft hij naderhand zijn fortuin kunnen maken met de olie van de BAM.
Fijne mensen waren die Nederlanders voor de inheemsen. Daar kun je al een aardige indruk van krijgen als je de 19de eeuwse-verhalen leest van Multatuli maar hier enkele voor zichzelf sprekende feiten:

In totaal vielen in Atjeh naar een schatting van Van 't Veer, meer dan 100.000 doden en een half miljoen gewonden. Aan Nederlandse kant sneuvelden circa 2.000 Europese en inheemse militairen en bezweken er nog eens ruim 10.000 aan ziekten als cholera, typhus en beri-beri. Van de inheemse dwangarbeiders kwamen er naar schatting 25.000 om. Het aantal doden onder de Atjehers bedroeg 60 à 70.000, inclusief vrouwen en kinderen. Hierbij zij aangetekend dat Atjeh slechts een half miljoen inwoners telde. Het land zelf werd verwoest, van de landbouw was weinig overgebleven. Het heeft jaren geduurd voordat de oorlogsschade was hersteld. (Bron: WikiPedia)

Kapitalisme
De WIC en de VOC, beiden Nederlandse uitvindingen, waren de eerste globale operende ondernemingen met aandeelhouders en zijn als de voorlopers van de moderne naamloze vennootschap te beschouwen. De missie van deze multinationals was heel eenvoudig en helder: zo goedkoop mogelijk superwinsten maken.
Tijdens de Gouden Eeuw was Amsterdam het financiëel middelpunt van de wereld. Via de kolonie Nieuw-Amsterdam ging dat over in New York, het huidige financiële centrum van de wereld.
De basis van het huidige kapitalistische stelsel is dus gelegd door de Nederlanders.

Merdeka
Het kleine land werd ontmaskerd als koloniale grootmacht door de Japanners die betrekkelijk eenvoudig Nederlands-Indië konden veroveren tijdens de Tweede Wereld-oorlog.
De Indonesiërs zagen nu dat hun eeuwenoude onderdrukkers toch niet zo machtig waren als zij eerst wel dachten, of moesten denken.
De Japanners waren wel vriendelijk voor de Indonesiërs als broedervolk maar niet zo aardig voor de Nederlanders (in Europa beschouwden de Nazi's de Nederlanders juist als broedervolk). De Indonesche nationalistische gevoelens werden versterkt en dat leidde tot een sterke onafhankelijkheidsbeweging. Na de oorlog kregen de Nederlanders heel even weer de kans om de oude status quo te proberen te herstellen maar de Indonesiërs verzetten zich hier tegen, nota bene gesteund door de Amerikanen die liever zelf over de olie in Indonesië wilden beschikken en in Indonesië een bondgenoot tegen het communisme zagen. Nederland heeft met twee politionele acties nog geprobeerd om de Indonesiërs onder hun juk te brengen maar dat lukte niet. Ongeveer 5000 militairen Nederlandse militairen lieten op Java en Sumatra het leven tegenover naar schatting 150000 door krijgsgeweld omgekomen Indonesiërs.
Ene kapitein Westerveld heeft zich voor Nederland verdienstelijk gemaakt als wrede krijgsheer maar was feitelijk een oorlogsmisdadiger.

De toenmalige minister van buitenlandse zaken Josephus Luns moest erkennen dat de roep om onafhankelijkheid van de Indonesiërs namelijk 'Merdeka!' (onafhankelijkheid!) niet kon worden genegeerd en Nederland moest onder druk van de VN maar feitelijk van de VS Nederlands-Indië opgeven in 1949.
Het westelijke deel namelijk(van) Nieuw-Guinea werd in 1962, ondanks Nederlandse militaire interventie, eveneens onafhankelijk.
Als compensatie voor deze verliezen kreeg Luns later van de Amerikanen de mooie prestigieuze baan van secretaris-generaal van de NAVO. Hij had namelijk als pré die ervaring van onderdrukking met wapens.

Economische slavernij

En hier stopt de tekst radicaal want alles werd anders door het overlijden van Hugo op 24 juni 2007. Bij Hugo zat ik ondergedoken, zie Dossier Rasing. Bovenstaand artikel ben ik op 15-04-2018 weer tegengekomen, net nadat ik het stuk van de CBI van Odeon met de PV-filmpjes in de [KennisBank] had bijgezet.
Er valt misschien wel wat op af te dingen maar de kern er van is redelijk helder. Eigenlijk zou de tekst over economische slavernij helemaal van deze tijd zijn, maar tja. . . .
OK, nou, doe het er maar mee. . . . (AR)

-

-
JP Balkenende zei ooit: 'We moeten trots zijn op onze VOC-mentaliteit !'
Weet je dat nog? Nou, bekijk dit Proportioneel Verzet-filmpje maar eens. . .
Daarin zien we JPB op bezoek bij Bush jr. met de aanstormende SG der NAVO er bij.
En juist Dries had dat al goed door. . . waarvan akte.There are no comments for this topic. Do you want to be the first?