Auteur Topic: [tekst] archief: Noodkreet (23-03-2005)  (gelezen 517 keer)

8 april 2018, 01:56:59
gelezen 517 keer

beheerder

 • *****
 • Information
 • Senior
 • Forumbeheerder
 • Berichten: 396
  • Bekijk profiel

[TOC] Inhoudsopgave | Topics Teksten A-Z
titel
Noodkreet 2005
labels
sociale wetgeving, verzaking zorgplicht overheid, in de knel komen door regelgeving en uitvoering
download
UWV_GAK190305_HoelangNog.pdf (109.76 KB)
auteur
AR
publicatie
23-03-2005
locatie
Wijchen
oorsprong
text-O-zine Le Pantheon van Odeon
status
bijna afgehandeld
toelichting
Deze tekst schreef ik nota bene een paar maanden voordat ik gedwongen uit mijn woning te Wijchen werd gezet en vervolgens ook nog eens uit de WSNP, niemand hielp ! Er volgden jaren van thuisloosheid en beslagleggingen (8100 euro) en aflossingen (4200 euro) [en er resteert nu nog steeds een schuld van 11300 euro door het verhaal van de mislukte WSNP]. Er is in mijn dossier sprake geweest van mensenrechtenschendingen. Als u mij niet gelooft, kijk dan nog eens goed naar de toeslagenaffaire. . .
Pas in 2011 had ik weer een eigen woning. Pas in 2018 waren de schulden bijna weg.
En dat kan ik het UWV wel degelijk verwijten. Maar ook kwajongens als De Geus, Balkenende, Zalm en Hoogervorst c.s. (zie: Dossier Rasing).
En meer specifiek mevr. Beerendonk van het UWV Nijmegen, afdeling B&B, die mij willens en wetens heeft gezocht te beschadigen.


Noodkreet (versie 3 - 23/03/05)

URGENT: Aanzet tot maatschappelijke waakzaamheid
================================================
Deze elektronische brief is tevens verstuurd naar:
1) gedaagde; Minister SZW, mr. A.J.de Geus (minister.degeus@szw.nl) Forward please!
2) gedaagde; UWV GAK Nederland bv, afdeling B&B Nijmegen (info@uwv.nl) Forward please!
3) raadsvrouwe; mw. mr. A.G.B.Bergenhenegouwen (agb.bergenhenegouwen@arag.nl)
4) bewindvoerder WSNP; mw. Y.Albers (yalbers@xs4all.nl) Forward to RC mw. mr. Boon please!
5) belanghebbende; SoZa Gem.Wijchen, mw. E.Kemperman (gemeente@wijchen.nl) Forward please!
6) belanghebbende; Woningstichting Talis Wijchen, dhr. P.Sophie 21839 (info@talis.nl) Forward please!
7) inspecteur; Inspectoraat Generaal IWI, E.M.Wattel 2002/2873 (ewattel@iwiweb.nl)
8) waarnemer; volksvertegenwoordiger Groenlinks mw. F.Halsema (F.Halsema@tweedekamer.nl)
9) waarnemer; burgemeester Gemeente Wijchen, dhr. G.Noorderwier (g.noorderwier@wijchen.nl) Forward please!
10) waarnemer; wethouder Gemeente Nijmegen, mw. drs. L.Scholten (info@groenlinks.nl) Forward please!
11) waarnemer; raadslid Gemeente Nijmegen, dhr. drs. J. van der Meer (info@groenlinks.nl) Forward please!
12) waarnemer; CWI Nijmegen, mw. T.Vroom, adviseur (tonnie.vroom@cwinet.nl)
13) waarnemer; ARA mw. mr. J.Barreau, rechter 02/2633WW27 (info@rechtspraak.nl) Forward please!
14) waarnemer; Centrale Raad van Beroep, mr. Ch.van Voorst, rechter 03/647WAO R008 94 (info@rechtspraak.nl)
15) deskundige: dr. W.H.J.Mutsaers, psychiater (w.mutsaers@hetnet.nl)
16) deskundige; drs. C.vanden Bos, psycholoog (info@yogaemotion.nl)
17) benoemd; Radboud Universiteit Nijmegen prof.dr. René ten Bos (info@ru.nl) Forward please!
18) benoemd; Vrije Universiteit van Amsterdam prof.dr.ir. Fouad Laroui (falw@falw.uv.nl) Forward please!
19) waarnemer; ing. P.Leenders MBA (paul.leenders@tip.nl)
20) waarnemer; drs. C.Poirot (chris@telebyte.nl)
21) waarnemer; Stichting Pangea, G.Altena (stichting.pangea@xs4all.nl)
22) waarnemer; Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden (info@st-ab.nl)
23) waarnemer; Werkgroep Integratie Gehandicapten, J.Vandenberghe (info@wig.nl)
24) waarnemer; Raad voor Rechtsbijstand, bureau WSNP (wnspinfo@rvr.org)
25) waarnemer; Koepelorganisatie 'Keer Het Tij' Nederland (info@kht.nl)
26) media; Dagblad 'Trouw' Amsterdam (redactie@trouw.nl)
27) media; Dagblad 'De Gelderlander' Nijmegen (redactie@degelderlander.nl)
28) media; Rijks Voorlichting Dienst (info@rvd.nl)

Nota bene: Zoudt u mij allen t.z.t. willen laten weten dat U deze brief in goede orde hebt ontvangen?
Als u meer informatie mocht willen dan kan ik u bijv. mijn grote 'pleidooi2001' toesturen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nijmegen, 20 maart 2005

Lectori Salutant,

Uw aandacht vraag ik voor de volgende correspondentie en tekst:

 1. brief UWV van 4 maart 2005 (uwv040305_dreiging.jpg),
 2. mijn antwoord van 17 maart 2005 (gak190305_HoelangNog.doc),
 3. mijn pleidooi gehouden bij de ARA op 13 oktober 2003 (ara131003_pleidooi.doc), en
 4. mijn bezwaarschrift gericht aan het LISV van 14 april 1998 (lisv140498_bezwaar.doc).

Als bijlagen heb ik in mijn antwoord aan UWV toegevoegd:

 1. een jaaropgaaf 1999,
 2. een jaaropgaaf 2000,
 3. de salarispecificatie dec/99 en
 4. de overeenkomst MTX-AR betreffende een leaseauto, en
 5. het ingevulde en ondertekende UWV-formulier, en
 6. een kopie dezes.

Het UWV-formulier bevat tekst met zinsneden als:

 1. een korting op de uitkering,
 2. een administratieve boete, en
 3. strafrechterlijke vervolging.

Expliciet heb ik met de pen het volgende vermeld:

 1. (op de vraag over inkomsten/uitkeringen voor mrt/05) van Soza Wijchen: 4 WWB-suppleties sinds 1 oktober 2004.
 2. alles voor 1-10-2004 moet bij u bekend zijn, en
 3. Let op! aanvangsdatum WAO-betalingen ligt op 27 september 2000!

Op 5 januari 2005 sprak de Centrale Raad van Beroep zich uit ter mijner bescherming.
Met genoegen heb ik geconstateerd dat uit de grondslag van de nieuwe beslissing van UWV de artikelen aangaande WTBA en Sociale Stelselherziening zijn geschrapt. Eerlijk=eerlijk.

UWV/GAK dient nu gewoon netjes haar werk te doen en niet cliënten te stigmatiseren als betrof het criminelen. Iedere aantasting van de menselijke waardigheid is m.i. verwerpelijk.

Op 10 februari 2005 reed een wanhopige man met een auto door de voordeur van UWV/GAK-kantoor Hengelo omdat die meneer twee jaar lang niet was geholpen. Hij had gewaarschuwd. Maar hij is dus ontploft. Ik keur zijn actie niet goed. Maar ik begrijp het wel.

Na vijf jaar achteruitgang op bijna alle terreinen in mijn leven ben ik, ondanks gerede aanleiding, zelf gelukkig niet ontploft. Ik niet. En dat wil ik graag zo houden. Wel stel ik dat elk individu een bepaalde grens heeft waarover niet moet worden heengegaan omdat dat mogelijkerwijs bizar gedrag triggert.
Kent u het verhaal nog van die man die gepakt werd op bolletjesslikken: hij dat deed omdat hij, een half jaar nadat hij zijn baan kwijt was geraakt, door UWV/GAK financieel zo in de problemen kwam dat hij crimineel gedrag ging vertonen. Het betrof echter geen crimineel maar een wanhopige man die niet (goed) werd geholpen. Een man ook die zich niet serieus genomen voelde.
Let er dus goed op de mensen serieus te nemen.
Dat is heus de moeite waard.

Sinds de introduktie van de euro hebben mensen veel aan koopkracht verloren door het type inflatie dat samenhangt met de psychologie van de euro die 2.21 gulden waard is.
Voorbeelden: Een frietje oorlog + goulash kroket kost anno 2005 3.70 euro, voor 2002 koste zo iets 3.70 gulden!
Een volkorenbrood was in 2001 1.50 gulden en is anno nu 1.50 euro.
Het huren van een kamer koste in 2001 nog 350,- gulden en diezelfde kamer kost nu 350,- euro. Leg dat maar eens aan uit aan mensen met weinig geld: die euro betalen wij allemaal! Ergo: de mensen voelen zich gepakt door die euro en de forse prijsstijgingen en inflatie die deze introduktie met zich meebracht: wees dus ook daarom heel voorzichtig met korten op uitkeringen.
Daarnaast is voor het GEVOEL van de mensen hun inkomen met 50% gedaald sinds 1 januari 2002.

Je moet ook niet mensen zonder hen te coachen een arbeidsmarkt opduwen die geen plek voor hen heeft.
Dat is immoreel.
Je moet dus ook niet gaan korten op hun uitkering als de persoon in kwestie weinig bereidwillig lijkt of schijnt om weer aan de slag te gaan. Dat is hardvochtig.

De overheid heeft ons die dure euro in de maag gesplitst zonder veel inflatiecompensatie. De lonen en uitkeringen zijn inmiddels bevroren cq. losgekoppeld.
Dus: De overheid heeft niet het recht om eerst met een wisseltruc geld van de mensen af te pakken, vervolgens de economie en de arbeidsmarkt te doen laten krimpen en daarna mensen met een uitkering te willen laten participeren aan arbeid die voor hen niet is weggelegd maar ondertussen bezig blijkt die mensen (met een uitkering) te stigmatiseren, te verdrukken, te vernederen, te criminaliseren, te minachten en feitelijk te verwaarlozen. Dat is immoreel.

Gaan we na de forse prijsstijgingen voor bijv. gas en elektra en mobiel telefoneren nu ook forse stijgingen van de huurprijzen meemaken? Beseft men wel wat voor een fin.aderlating dit zou zijn voor de mensen met een laag inkomen? Beseft men wel dat deze mensen zich aangetast en bedreigd voelen in hun bestaan? Beseft men eigenlijk wel hoe het voelt om geen eigen woonruimte te hebben? In 2005 mogen wij verwachten dat nog meer gezinnen met kinderen in de financiële problemen zullen komen.
Nauwlettend dienen wij te volgen hoevelen ervan op straat gaan komen te staan. In de kou. Zonder hulp.

Bovendien sluit de terugtredende overheid zich af. In de afgelopen jaren is de kwaliteit van dienstverlening dramatisch gedaald terwijl wet- en regelgeving steeds ingewikkelder wordt. Dermate ingewikkeld dat niemand nog echt goed zicht heeft op bijv. de sociale wetgeving. Met de WWB en de WIA zal dat niet wezenlijk veranderen. Ik meen dat het niet verstandig is geweest om het GAK te willen privatiseren en er een BV van te maken. (Mutatis mutandis geldt dit ook voor bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen). Probeer nu maar eens telefonisch kontakt op te nemen met een UWV-afdeling: met dure 0900-nummers schermt zij zich af. Als je in de wachtrij wordt gezet dan voel je pas goed de teller tikken. . . .

De top van SZW en met name de minister, mr. A.J.de Geus, houd ik voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het huidige bedroevende niveau van beleid en uitvoering aangaande sociale regelgeving. Hem houd ik mede verantwoordelijk voor de inflatie van de C in CDA. Die C zou moeten staan voor degelijk, fatsoenlijk, betrouwbaar en behoorlijk bestuur.
Ik zie die C echter nergens terug. Laten we dus voortaan die C maar voorzien van een klein horizontaal streepje ter hoogte van het midden. Dat maakt het wel zo duidelijk.

Minister de Geus, u heeft nog hooguit anderhalf jaar om uw eigen mensen van UWV tegen u in het harnas te jagen door op 1/1/06 de WIA te willen laten invoeren en uitvoeren en er vervolgens een grote puinzooi van te maken.
U heeft nog een beetje tijd waarin u in toenemende mate druk op uw departement, de Gemeenten en het CWI kunt leggen ingevolge de WWB. Maar ik heb mij voorgenomen om mij er niet bij neer te leggen:

Ik ga mij namelijk inspannen voor de mensen en de dieren en deze mooie planeet.
Ik wil liever niet meedoen aan het (hedendaagse) cynisme.
Ik zal recht (waar-)maken wat krom is.
Ik sta op een rots.

== Overheid let op! ==>
Een oud-DG vertelde al over de radio dat de overheid rekening moet houden met de u i t v o e r b a a r h e i d van (nieuwe) regelgeving. Deze meneer heeft m.i. gelijk gekregen: Moet ik dan helemaal naar buiten komen met mijn dossier om te laten zien hoe het eigenlijk niet moet!
Moet ik 'Dossier Rasing' in boekvorm o.i.d. gaan publiceren?
Een stuk proza over 16 jaren WAO gelardeerd met verhaaltjes over de ABW/WWB/TW/IOAW/WW etc.,etc.?

== Overheid pas op! ==>
Het opvoeren van de d r u k op vooral de onderkant van onze samenleving brengt enorme risico's met zich mee. Voorbij een bepaalde grens krijgen we dan met grootschalig bizar gedrag te maken. Niemand wilt dat. Maar het schijnt zich wel in die richting te ontwikkelen.

Keert dit tij!

De situatie in Nederland is anno 2005 uitermate volatiel geworden. Inderdaad. Ontplofbaar. Er moeten geen rare dingen meer gebeuren want dan glijden we echt af naar de 'Republica Banana Olanda Belanda'. Ik weet dat de nederlanders elkaar zelfs geen stukje asfalt meer gunnen. . . .
Om de druk van de ketel af te halen zouden er eigenlijk een serie contra-repressieve en correctieve maatregelen moeten worden getroffen. Ik hoop vurig dat men dat, net op tijd, in het klein en in het groot zal gaan doen.

Wellicht veel later, wanneer ik weer ECHT RUSTIG ben geworden, zal ik een en ander beter kunnen toelichten en meer specifiek kunnen zijn en met oplossingen aan kunnen komen zetten in de sfeer van de Creatieve Economie (prof.Florida), internet- en waterstoftechnologie etc.,etc. Ook dienen er m.i. op grote schaal deeltijd-banen (voaral van 8, 16, 24 uur) te worden gecreëerd en dient het Wett.Soc.Min. te worden gehandhaafd.
Maar nu geldt primair:

R        T     Zorg voor rust in de tent 
U  I     E     In je eigen tent en in onze gemeenschappelijke tent
S  N  D  N     En dus ook in de tent van anderen
T     E  T     Wees liever zelf als een tent over anderen

Excuses voor het ongemak, hoogachtend en met vriendelijke groeten,

Arnaud Bernard Antoine Gérard RASING

Diepvoorde 20-05
6605 GA WIJCHEN
telefoon: 06.42.46.61.32
arnaud.rasing@12move.nl
mail: arnaud.rasing@odeon-nijmegen.nl


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?