Auteur Topic: [tekst] column: Opa Rasing over randgroep-jongeren (05-05-2005)  (gelezen 562 keer)

5 april 2018, 01:20:09
gelezen 562 keer

beheerder

  • *****
  • Information
  • Senior
  • Forumbeheerder
  • Berichten: 396
    • Bekijk profiel

[TOC] Inhoudsopgave | Topics Teksten A-Z
titel
Opa over randgroepjongeren
labels
randgroep jongeren centrum, sociale dienstplicht
auteur
AR
type
column
publicatie
05-05-2005
locatie
Nijmegen
oorsprong
internetkrant text-O-zine Le Pantheon van Odeon
kenmerk
moralistische analyse en oplossing, straattaal
status
er is nog steeds geen Nijmeegs RJC
toelichting
Hier onder staan twee artikelen die met elkaar verband hebben: niet alleen omdat Opa Rasing ze heeft geschreven maar vooral door de kapstok: randgroep-jongeren en hoe hen te disciplineren. . .Pleidooi voor een Randgroep Jongeren Centrum

Jongeren dito maatschappij-kritisch bekeken


Opa Rasing fileert in dit artikel de attitude van de hedendaagse hang- en randgroepjongeren. Omdat hij ze toch een plek wil gunnen in 'die maatschappij van tegenwoordig' concipiëert hij de idee van een Randgroep Jongeren Centrum aan de rand van de Nijmeegse binnenstad.
Inleiding
Sinds strenger wordt gecontroleerd op de leeftijd van horeca- en coffeeshopbezoekers weigeren horeca- ondernemers jonge jongeren de toegang tot hun lokaal omdat de wet toegang voor personen onder de 16 jaar verbiedt en zij niet het risico willen lopen tijdelijk of permanent te moeten sluiten of een forse boete op te lopen.
Deze jonge jongeren kunnen nu nergens naar toe. Dus gaan ze bij elkaar rondhangen. U kent dat wel: van die zogeheten 'hangjongeren'. Vaak hebben ze door zakgeld of door een baantje een beetje geld te besteden. Binnen de cultuur van zo'n groepje jongeren is het volstrekt normaal te experimenteren met het drinken van zwakalcoholische dranken en het roken van sigaretten en joints. Dat is 'cool'.
Premature volwassenheid
Voor de ouders is dat wellicht een weinig aantrekkelijk beeld dat nu geschetst wordt. Misschien biedt het troost om te denken dat elke volgende generatie ietsje eerder volwassen wordt. Die premature volwassenheid komt doordat elke nieuwe generatie steeds eerder met steeds meer informatie moet omgaan. De stortvloed aan reclame maakt hun al vroeg tot akelig bewuste consumenten van bijv. kleding, schoenen, brommers, genotmiddelen, mobiele telefonie en wat al niet meer. Elke nieuwe generatie zal ook eerder en sneller allerlei elektronische apparatuur vaardig kunnen gebruiken en toepassen. Vooral via de televisie krijgen ze ideaalbeelden voorgeschoteld over hoe ze zich moeten gedragen en kleden. En onderling rekenen ze elkaar daar op af.
Door de soms overdreven aandacht voor seksualiteit op Radio en TV denken deze jonge mensen eerder emotioneel rijp te zijn om seksueel actief te zijn. Er komen nogal wat signalen waar sterke seksuele prikkels in vervat zijn op hen af. En soms gewoon onverbloemd. Behoorlijk banaal. Op z'n Hollands. Bijv. de BNN radioles 'hoe moet je pijpen' voor jongeren. Met de groeten van Bart.
Dat zijn materiële kanten van het fenomeen 'vroeg-volwassenheid'. In immateriële zin maken kinderen procentueel steeds vaker mee dat hun ouders gescheiden zijn, of apart leven. Sommigen worden van het ene naar het andere huwelijk meegesleept. Ouders met grote onrust hebben kinderen met grote onrust. Er wordt eerder een beroep gedaan op het doppen van de eigen boontjes. En het moge bekend zijn dat kinderen een drukbezette agenda hebben. Al heel vroeg ervaren ze maatschappelijke druk en ontwikkelen ze coping-strategies om zich staande te houden en aan de eisen van hun omgeving en aan zichzelf te voldoen.
Het lijkt alsof de houding van een volwassene wel wordt aangenomen maar dat een soort van fundament, gebaseerd op ervaring, ontbreekt. Het gevoelde tekort wordt opgevuld met gevoelens van ongebaseerde trots wat zich dan weer vertaalt in eigenwijsheid. Ziedaar de 'attitude'. Maar ondertussen hebben ze last van 'gierende hormonen' en zijn ze vreselijk onzeker.
Als we kijken naar de groep jonge mensen die ouder dan 16 jaar zijn dan zien we dezelfde patronen terug. Zij hebben wel toegang tot slijterij, café of coffeeshop en er wordt al druk geëxperimenteerd met XTC. Als we kijken naar de groep jonge mensen die ouder dan 18 jaar zijn dan kunnen we pas goed zien hoezeer een fors deel de fout ingaat met bijv. alcohol achter het stuur of met stelen of inbreken. Het dwangmatig verkrijgen van middelen wat in de categorie 'junkgedrag' valt, valt pijnlijk te bespeuren.
Consumenten
Het eigenaardige doet zich nu voor dat deze jongeren door de maatschappij wel al vroeg tot volwassenen worden gebombardeerd als het gaat om hun consumptie - deze jongeren worden door clevere marketeers uitbundig ge-target want het zijn de aankomende kapitaalkrachtige consumenten die geïnstrueerd dienen te zijn in alle producten - maar dat dezelfde maatschappij hen een plek in openbare gelegenheden weigert omdat gemeend wordt dat ze daar net ietsje te jong voor zijn. Misschien is dat laatste in hooguit 90 procent van de gevallen waar maar mij gaat het nu even om die andere 10 procent waarvan met recht gesteld kan worden dat ze al vroeg volwassen zijn. Hen de toegang weigeren zou ik niet doen. Hen alcohol serveren zou ik ook niet doen. Ze zijn welkom na schooltijd om een glas cola te drinken en met hun vrinden een shagje te roken. Prima. Maar wel binnen een duidelijke 'setting'. En geen brugsmurfen!
Inderdaad, nu worden deze jonge jongeren geweigerd en kunnen ze nergens naar toe. Eigenlijk is dit een vorm van maatschappelijke verwaarlozing die gevaarlijke consequenties kan hebben.
Een van de risico's wordt gevormd doordat deze groep niet of nauwelijks wordt gecoached door bijv. ervaringsdeskundigen want reken er maar op dat onder deze jongeren ook heuse levensproblemen spelen. Een oudere jongere zou dan aanspreekpunt kunnen zijn waardoor ongewenst of bizar gedrag kan worden afgewend.
Emotionele en maatschappelijke verwaarlozing
Jongeren zijn heel gevoelig. Ze hebben best wel goed door hoe het allemaal in elkaar steekt. Zij bemerken de veranderingen ten slechte in onze samenleving: qua sfeer, veiligheid en omgangsvormen. Dat vindt zijn weerslag in bizar gedrag waar soms een heel hoog maatschappelijk prijskaartje aanhangt.
Een voorbeeld: Het glas van de bushokjes onder aan de Philips-brug aan de kant van de Jan Massink-hal werd steevast, jaar in jaar uit, door vandalen iedere maand minstens een keer volledig aan gruzelementen geslagen. Het leek wel op een kat en muisspel tussen de 'destructeurs' en alle geledingen van de 'reparateurs'.
Geweld
Spelverruwing, grensverlegging en schaalvergroting worden mede veroorzaakt door technologische, dus maatschappelijke, cascadische versnellingen. Deze progressieve maatschappelijke druk vertaalt zich in toenemend bizar gedrag van mensen die er niet mee overweg kunnen.
De drempel om geweld te gebruiken lijkt steeds lager te liggen. De wijze waarop steeds killer. Hoe vaak worden jonge mensen niet het slachtoffer van wat wij eufemistisch 'zinloos geweld' noemen?
Het plannen van een moord op een medeleerlinge, dat uitvoeren en vervolgens het bewijs te willen vernietigen (door het slachtoffer te verbranden) tart iedere beschrijving. Ook het duwen van een scholiere (door een haar vijandige) onder een tram met dodelijke afloop is feitelijk net zo onacceptabel als het doodschieten van een conrector op een school door een nonchalant jongmens zonder wroeging die persoonlijk vond dat hij daartoe recht had.
Rondhangen
Het valt ook niet mee. Stel, je bent 19 jaar. Je hoeft niet meer naar school, je kunt geen werk vinden, je bent weg uit je ouderlijk huis maar je hebt nog geen eigen woning. Dan zit je daar dan mooi. Geen uitkering. Geen inkomen. Geen opleiding. Geen werk. (Geen woning.) Dat betekent rondhangen en soms zelfs zwerven. Maar betekent dat ook 'Geen toekomst'? Dat gemis aan structuur, veiligheid, voorspelbaarheid en geborgenheid is in potentie gevaarlijk.
Als jonge mensen het gevoel hebben dat zij maatschappelijk verwaarloosbaar zijn dan voelen zij zich in maatschappelijke zin verwaarloosd. Op latere leeftijd vertaalt zich dat naar ontrouw aan de maatschappij. De maatschappij wordt dan gezien als iets buiten henzelf; iets waar zij toch geen deel van uitmaken. Dat is natuurlijk fundamenteel onjuist maar het gaat hier om de perceptie, de beleving. Die ervaringen worden meegenomen voor de rest van hun leven. Zoiets laat littekens achter.
Als wij zeggen dat wij een samenleving willen die plek biedt aan iedere mens dan geldt dat zeker ook voor de jongeren. Idealiter zouden dezen zich beschermd en gekoesterd moeten weten. Meestal is dat wel het geval maar tijdens perioden van economische recessie spelen economische wetten een belangrijkere rol dan sociaal-maatschappelijke overwegingen. Omdat economische verslechtering ook verslechtering van de situatie thuis inhoudt. De handjes worden losser. Het gedrag asocialer en harder. Veiligheid verdwijnt. Angst verschijnt. Het smaldeel aan jonge jongeren dat afwijkend gedrag vertoont, wordt dan breder.
Uden
Als er daarnaast sprake is van verrechtsing zoals dat in Nederland de afgelopen jaren plaats vindt dan komen ook die groepjes bij elkaar die op basis van rechts-extremistische ideologie rotzooi trappen en daarmee zelfs de landelijke pers kunnen halen. Eenmaal geïnterviewd imponeert hun naïviteit.
Zo heeft Uden inderdaad alleen op het punt van negatieve publiciteit goed gescoord. 'Uden' toont aan hoe belangrijk het is voor de lokale overheid om de vinger aan de pols te houden en instrumenten te hebben om ongewenst gedrag van jongeren te voorkomen. En daarmee gezicht te redden.
Psyche
De psyche van een jong mens is heel gevoelig voor voorbeelden. Voor helden. Een jongere wil zich het liefste spiegelen aan zijn of haar held dan wel heldin. Die helden zien ze op TV, daarover lezen ze of die beluisteren ze op hun muziekinstallatie. Ieder détail wordt helemaal opgezogen: de kleur van de broek, de ring door de neus, de boosheid in een stem, de tattoo op de buik, de lengte van de mouw, de kleur van de lipstift, etc.
Maar waar ze speciaal gevoelig voor zijn is de houding, de attitude, die de held of heldin uitstraalt. Dat is dan direct het kompas geworden voor de eigen 'coole' houding. Plotseling sta je niet meer alleen en ben je groter geworden dan jezelf omdat je je kunt identificeren met een bepaalde gedragscode waarvan je weet dat die 'OK' is. Het is dan helemaal fantastisch als je merkt dat je op basis daarvan met gelijkgezinden een groepje kunt vormen waarin die bepaalde houding helemaal tot uitdrukking komt. Dat is pas echt tof als je je in zo'n klimaat weet! Want dan krijg je die vurig gewenste bevestiging van anderen. Waardoor je bestaat!
De echte randgroepjongeren
Onnodig te vermelden hoe diep ongelukkig die kinderen moeten zijn die bijv. oude Nikes dragen, of die niet mee kunnen op schoolkamp omdat daar thuis geen geld voor is. Hoe triest zijn ze als geen enkele groep hen accepteert? Als ze worden weggedrukt en uitgekotst? Kinderen kunnen onderling vreselijk gemeen zijn. Pesten ís psychisch martelen.
Kunnen wij ons voorstellen wat er omgaat in een kind dat thuis wordt mishandeld of misbruikt? Liever niet natuurlijk maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het op een grotere schaal voorkomt dan wij eigenlijk voor mogelijk wensen te houden. Dergelijke gevallen moeten door leerkrachten al in een vroeg stadium worden herkend. De symptomen (te stil zijn, afwezig zijn, concentratieproblemen etc.) zouden hen simpelweg bekend moeten zijn. Dat zou bij de standaard bagage moeten horen die de leerkracht tijdens zijn eigen opleiding meekrijgt.
Bij constatering zou een mechanisme in werking moeten treden dat er voor zorgt dat die jonge mensen uit de gevarenzone worden gebracht. Afhankelijk van de ernst van de situatie volstaat soms alleen een gesprek met de ouders, soms moet justitie worden ingeschakeld.
Onder alle omstandigheden staat het beschermen van het leven voorop. Als dat namelijk niet gebeurt dan ontwikkelen deze kinderen allerlei vormen van psychische aandoeningen met catastrofale gevolgen voor hun leven. Dat resulteert uiteindelijk in onaanvaarbare hoge maatschappelijke kosten.
Allochtone jongeren
Momenteel liggen voornamelijk de Marokkaanse jongeren onder vuur van de publieke opinie. Hoe komt dat? Vergelijk de situatie van de Molukse jongeren in de jaren zeventig. Na de kaping- en gijzelingacties kreeg de Molukse gemeenschap de publieke opinie tegen zich met als gevolg dat een hele generatie, althans een substantieel deel daarvan, naar 'de kloten is gegaan'. Deze groep voelde zich al buitengesloten en dat werd na de dramatische afloop van de acties alleen nog maar slechter. Kan iemand mij vertellen hoeveel Molukse jongeren van die generatie aan de (hard-)drugs zijn geraakt, weet iemand exact hoeveel aan een over-dosis zijn overleden? Of over hoeveel zichzelf per-ongeluk en hoeveel zichzelf express een golden shot hebben gegeven?
Daarom:
Investeer in de jeugd. Ongeacht hun culturele achtergrond. Ongeacht hun mate van aanpassing. Want dat is investeren in de toekomst van het land op korte termijn en investeren in een betere wereld op langere termijn.
Daar hoort ook bij dat wij jonge mensen al vroeg helpen leren om te gaan met hun dromen en hun gevoelsleven.

Nijmeegse Randgroep Jongeren Centrum

Vermoedelijk laat de bouw van het RJC nog wel even op zich wachten, dat betekent niet dat we niks kunnen doen. Gelukkig is er dan nu wel het virtuele onafhankelijk politieke-culturele centrum Het ODEON, voor een tijdelijke opvang.
Pleidooi voor het invoeren van de Wet Sociale Dienstplicht

Jongeren en hun Sociale Dienstplicht


Opa Rasing somt de voordelen op van het drillen van hedendaagse verwende jongelui tijdens de Sociale Dienstplicht van 12 maanden waarvan 12 onvoorwaardelijk. Opa eist sociale discipline!
Wet Sociale Dienstplicht
Mijn stelling is dat het net zo crimineel is om jonge mensen van (nog geen) 18 jaar een oorlog in sturen en te laten sneuvelen als om hen maatschappelijk te verwaarlozen of hen anderszins geen toekomst te bieden. Het ene betekent de fysieke dood, het andere de geestesdood. Het maatschappelijk 'dood' zijn.
Een goede oplossing is gelegen in het per direct invoeren van de Wet Sociale Dienstplicht, kortweg WSD. Ieder jong mens wordt geacht, nadat de Leerplicht is vervuld, minimaal voor een periode van 12 maanden zijn of haar sociale dienstplicht te vervullen. Het jonge subject staat dan ter beschikking aan de maatschappij en de maatschappij verplicht zich ertoe te zorgen voor onderdak, voeding en verzorging en de best mogelijke voorbereiding van het subject voor intrede in de maatschappij als burger te leveren.
Inzet en beloning
Inzet van jonge subjecten kan plaatsvinden op wijd uiteenlopende manieren. Ondernemers kunnen voor een periode van 6 maanden gebruik maken van jonge subjecten met de verplichting hun werkervaring en vakkennis bij te brengen en dat te certificeren. Na vervulling van de sociale dienstplicht verkrijgt het subject de status van burger en krijgt hij een som vakantiegeld mee van 1000,- euro. Tijdens de dienst ontvangt hij of zij 200,- euro per maand aan zakgeld. Tijdens de sociale dienstplicht periode kunnen jonge subjecten, tegen gereduceerd tarief, hun rijbewijs behalen.
Voor de gehele duur van de sociale dienstplicht wordt een en de dezelfde coach c.q. overste aangesteld. De overste begeleidt het proces van het jonge subject naar intreding en deelname in de maatschappij. Een overste heeft de verantwoordelijkheid over maximaal 24 jonge subjecten en rapporteert naar de chef. De chef heeft de dagelijkse leiding over maximaal 12 oversten. De chef rapporteert aan het rayonhoofd. Het rayonhoofd stuurt maximaal 6 chefs aan.  De rayonhoofden rapporteren naar de provinciaal coördinator en die wordt aangestuurd door het Landelijk Uitvoeringsorgaan Sociale Diensplicht te Den Haag en in elke provincie bijgestaan door een Provinciaal Bureau Sociale Diensplicht. Grote gemeenten kunnen eventueel een Gemeentelijk Bureau Sociale Dienstplicht openen. De WSD wordt dus op provinciaal niveau uitgevoerd. Jonge subjecten worden zo veel mogelijk binnen de eigen regio opgeleid en begeleid.
Jonge subjecten zijn gedurende de eerste 6 maanden van hun sociale dienstplicht van derde klasse. Tijdens de volgende maanden zijn zij van tweede klasse. Als de coach daar aanleiding toe ziet dan kan hij een subject der tweede klasse bevorderen tot subject eerste klasse. Het dragen van het onderscheidingsteken is verplicht.
Jonge subjecten zullen zinvol inzetbaar blijken te zijn in ziekenhuizen, bij de overheid, bij reinigingsdiensten, plantsoendiensten, agrarische bedrijven etc.
Sociale Cohesie via Sociale Discipline!
Opboenen dus en opnieuw in de lak zetten, die oude kazernes !


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?