Auteur Topic: [dossier] Rasing: UWV verklaring (12-06-2007)  (gelezen 544 keer)

3 april 2018, 06:38:24
gelezen 544 keer

beheerder

 • *****
 • Information
 • Senior
 • Forumbeheerder
 • Berichten: 396
  • Bekijk profiel

[TOC] Inhoudsopgave | Topics Dossiers A-Z
titel
UWV verklaring 2007
labels
hoorzitting, beslagleggingen
download
UWV120607.pdf (133.96 KB)
type
verklaring
publicatie
12-06-2007
locatie
Nijmegen, UWV-kantoor, afd. Bezwaar en Beroep
status
afgesloten, beslagleggingen gingen gewoon door
toelichting
Dhr. Verbeet, voorzitter van de hoorzitting heeft met zijn oren mogen klapperen tijdens deze ontmoeting. Maar zo iemand kan en mag eigenlijk niets doen. Hij zei dat ik per geval een procedure moest starten.
Per geval? En weer jaren procederen tot dat je er als burger bij neervalt ? Alweer ?
Nee dus, en bovendien een paar dagen later werd alles radicaal anders door het overlijden van Hugo Oudshoorn.
(Dat wordt in de REPLIEK-2009 uitgelegd.)


De directe aanleiding voor deze hoorzitting is het bedrag van 897,27 euro dat UWV op last van de Belastingdienst van mijn uitkering over de maand mei op criminele wijze in mindering heeft gebracht. Het zou gaan om achterstallige gemeentelijke belastingen voor Wijchen. Maar daarover later meer.

De aftrap
Vandaag nemen wij een voorschot op de beslissing dat ofwel de sociale rechtstaat kan worden gehandhaafd ofwel dat de sociale rechtstaat feitelijk failliet kan worden verklaard. Later dit jaar zal dat duidelijk worden.

Nabeschouwing casus Rasing vs. UWV
Ik ben totaal niet bevredigd in mijn rechtsgevoel door UWV GAK Nederland b.v. tijdens de tweede WAO-termijn vanaf 2000. Ik ben totaal teleurgesteld en verbitterd geraakt over met name het achterlijke sociaal stelsel van regelgeving en het bedroevende niveau van de uitvoering. Ik maak mij ernstige zorgen om de mensenrechtensituatie in Nederland juist vanwege de minachting die (semi-)overheidsinstanties aan de dag leggen richting burgers die, onterecht, door hun overheid met belanghebbenden worden aangeduid.

Ik meen dat het UWV niet moet denken dat het straffeloos op grote schaal cliënten kan minachten, bestelen en beschadigen. Dat is namelijk onwenselijk, onduldbaar en uiteraard laakbaar èn slecht voor Nederland.

Eisenpakket tot 2 oktober 2007
In mijn toelichting van 6 juni heb ik aangegeven hoe het traject eruit ziet tot aan 30 september 2007. Ik wil:
 • dat het UWV vanaf juli 2007 een 80-100% WAO op basis van 75% van het laatst verdiende loon
 • (als Customer Engineer bij Memorex-Telex A'dam) uitkeert (d.i. een WAO op fatsoenlijke niveau),
 • dat er een re-her-calculatie gaat plaatsvinden vanaf ingang WAO in 2000,
 • dat de Belastingdienst daarna over deze, juiste, cijfers beschikt,
 • dat het UWV alle schulden, onkosten en rente vergoedt vóór 1 oktober 2007,
 • weer verzekerd zijn (WA, ziekenfonds),
 • dat mijn gebit wordt gesaneerd en dat UWV alle verdere medische kosten vergoedt,
 • weer een zelfstandig huishouden kunnen voeren in een eigen woning.

Nu ga ik aangeven wat er na die datum gaat gebeuren. Het komt erop neer dat als UWV volhardt in haar houding van minachting en doorgaat met het ontkennen van iedere verantwoordelijkheid in Dossier Rasing dat er substantiele claims zullen worden neergelegd en anders claims van meer symbolische aard.
U krijgt dus ofwel een rode danwel een gele kaart van mij namens het volk uitgedeeld; richting strafrecht (aansprakelijkheidsrecht).
En het is natuurlijk ook aan de rechter om dergelijke proefprocessen op waarde te schatten.

Motivatie algemeen eisenpakket
De directie van het UWV heeft - vanuit haar wens om in een representatieve omgeving werkzaam te zijn - haar etage van haar pas opgeleverde gebouw ergens in 2003 laten verbouwen voor 12 miljoen euro.
De nieuwe maar als inferieur bestempelde inrichting werd vervangen door onder andere een marmeren vloer en kersenhouten plafonds, zodanig dat er 918,= euro per vierkante meter is uitgegeven.
Welnu, die 12 miljoen euro eis ik terug voor het volk, met name voor de mensen die te maken hebben gehad met sancties op hun uitkering of anderszins financiëel door SZW c.s. in de problemen zijn gebracht tijdens de neo-liberale privatiseringen van het afgelopen decenium.

Eerst eis ik voor mijzelf 2 miljoen als schadevergoeding  en smartegeld op, vervolgens voor Stichting Odeon eis ik 4 miljoen ter injectie voor Nijmegen te storten in een lokaal sociaal-cultureel fonds en laatselijk namens alle Nederlanders de resterende 6 miljoen euro. Dit laatste bedrag wordt in een nationaal fonds gestort van waaruit mensen financiele en/of juridische ondersteuning kunnen krijgen.
Vooralsnog eis ik níet namens het volk de 14 miljoen euro op die is gaan zitten in de verbouwing van het Catshuis. Dat kan later, na volksberaad, evenwel toch noodzakelijk danwel wenselijk blijken te zijn. Die 14 miljoen zouden dan eventueel ook in voornoemd nationaal fonds kunnen worden bij-gestort. Verder zijn alle benoemde miljoenen belastingvrij waardoor het daadwerkelijk 100% aan het volk wordt teruggegeven.

Ik wil de voorzitter er op wijzen dat ik, Arnaud Rasing, in deze gelijk heb en gelijk zal gaan krijgen en dat recht zal worden gedaan opdat de sociale rechtstaat blijvend kan worden gehandhaafd. In ons aller belang.

Meldpunt en mensenrechten
Onder de paraplu van Odeon staat sinds vorige maand een nieuwe site met als voorlopige werktitel: Centraal Meldpunt Burgerklachten. Dit wordt een landelijke site waar de mensen hun klachten kunnen deponeren en van waaruit - vroeg of laat - een nederlandse vereniging ontstaat van gedupeerde burgers die tesamen een fonds starten om bijvoorbeeld processen te kunnen voeren. Dossier Rasing zal er als voorbeeld van hoe het niet moet in worden opgenomen.
Bovendien zal later worden bekeken of bijv. Dossier Rasing zal moeten worden voorgelegd aan een commissie die zich bezig houdt met de mensenrechten.

De beslaglegging van mei 2007
De gemeente Wijchen heeft in 2003 toegezegd te zullen helpen als ik zou worden bedreigd met uithuiszetting of door de sancties op de WW anderszins in de problemen zou komen. Ik heb zwart op wit een A4-tje zonder de handtekening van Ronald Puyn en ook zonder beeldmerk van de gemeente Wijchen. In 2005 heeft Wijchen mij keihard laten vallen en heeft daardoor verzaakt in haar wettelijke zorgplicht voor een van haar ingezetenen.
Sinds mijn gedwongen uithuiszetting claimt deze onbetrouwbare gemeente belastingen over de periode dat ik zogenaamd heb genoten van de woning Diepvoorde 20-05.
Zij heeft werkelijk niet eens het fatsoen om zoiets achterwege te laten. En de Belastingdienst is zoals te doen gebruikelijk uiterst bereid om dan via de gerechtsdeurwaarder deze claim te valoriseren desnoods weer via de WAO en het vakantiegeld van dhr. Rasing, wat dan ook keurig door UWV wordt uitgevoerd.
En deze burger wordt voor de vierde keer in 8 jaar tijd geconfronteerd met beslaglegging in mei.

Geld of de politie?
Voorzitter, ik verlang nu een betaling van 1500,= euro in contanten namelijk de som van het bedrag wat op mijn uitkering in mindering is gebracht in de maand mei 2007 (groot 897,27 euro) plùs het restant bedrag wat op mijn onterechte WW-uitkering is gekort in de periode 2002-2003 (groot 602,73). Als ik dat niet mee krijg dan blijf ik zitten, net zolang totdat ik mijn geld terug heb gekregen.
Als U blijft weigeren dit bedrag te overhandigen dan verzoek ik de voorzitter om de politie te bellen zodat ik direkt kan overgaan tot het afgeven van de aanklachten en het laten opmaken van de processen verbaal.
Het moge dan evident zijn wie de èchte criminelen zijn en waar zij zich bevinden.

Aldus naar waarheid, volgens ondergetekende

Arnaud Rasing, burger

Dossier Rasing:  http://www.odeon-nijmegen.nl/vhp/dr (offline)
Meldpunt:  http://www.odeon-nijmegen.nl/meldpunt (offline)There are no comments for this topic. Do you want to be the first?