Auteur Topic: [toneel] VHP: De Geer, Den Vaderland getrouwe (2002)  (gelezen 517 keer)

25 maart 2018, 15:04:02
gelezen 517 keer

beheerder

  • *****
  • Information
  • Senior
  • Forumbeheerder
  • Berichten: 396
    • Bekijk profiel

[TOC] Inhoudsopgave


flyer

Voorwoord

Met dit toneelstuk probeerde ik mijn ongerustheid tot uitdrukking te brengen. En niet geheel ten onrechte: 5 dagen na de première, op zondag 8 mei werd de, in veler ogen populistische maar in anderer ogen populaire, politicus Pim Fortuin door activist Volkert vermoord. Het land was beroofd, verkrampte en is sindsdien politiek instabiel.

Het is mijn eerste maar ook tevens mijn enige Nederlandse toneelstuk die ik heb opgevoerd. Nadien ben ik niet meer op de planken gaan staan.
(Met de moord op Fortuin is het vrije woord deels vermoord. Met de moord op cineast Theo van Gogh is het vrije woord verder vermoord.)

Fortuin wordt in dit toneelstuk, wellicht op soms onterechte gronden, aangevallen. Op het moment van schrijven bestond er nogal wat polemiek rond deze flamboyante persoonlijkheid en wantrouwde ik de ideeën van Fortuin vooral en vond de situatie benauwend.
Dhr. Fortuin had een Doos van Pandora geopend door in te spelen en te spelen met het 'onderbuikgevoel'. Hij kon die doos naar believen of naar gelang de noodzaak ook weer sluiten.

Als hij premier was geworden dan waren wij collectief wellicht veel beter af geweest dan nu. Wij weten het niet. Wat wij wel weten is dat niemand in staat lijkt de, inmiddels wijdopen, Doos van Pandora te sluiten.
Bijvoorbeeld door de druk van de samenleving af te halen. . . (AR, 24 mei 2005)


Jhr. Dirk Jan De Geer, Ned. staatsman        
* 14.12.1870 Groningen † 28.11.1960 Soest

De Geer was advocaat en van 1907-21 lid van van de Tweede Kamer voor de Christelijk-Historische Unie (CHU). Van 1919-21 was hij burgemeester van Arnhem, van 1921-23 minister van Financiën en van 1925-26 van Binnenlandse Zaken. Van 1926-29 was De Geer minister-president en minister van Financiën en van 1929-33 minister van Financiën; in 1933 werd hij minister van Staat. Van 1933-39 was hij opnieuw lid van de Tweede Kamer.

In 1939 werd De Geer leider van het zgn. oorlogskabinet en minister van Financiën; in mei 1940 ging hij met dit kabinet naar Londen. Beïnvloed door de snelle ineenstorting van Frankrijk, bleek De Geer voorstander van een compromis-vrede met Hitler; daarom moest hij in sept. 1940 plaatsmaken voor Gerbrandy.

De Geer keerde terug naar Nederland en nam daar een houding aan die de weerstandskracht van het Ned. volk ongunstig beïnvloedde (brochure De synthese in den oorlog, 1942). In 1947 werd hij wegens collaboratie door de Bijzondere Raad van Cassatie veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

LITT. Rapport van de parlementaire enquête-commissie naar het regeringsbeleid van de kabinetten-De Geer enz., 2A (1949) BRON Summa Encyclopedie (1975)
       

hoedje af

Introductie

  (binnenkomen zonder hoed / hoed is bovenop de ouderwetse microfoon te zien:neen)

  AR:  Dames en Heren, welkom.
       Ik ben Arnaud Rasing, ik ben een medium.
       Een spreekbuis voor geesten, zoals dat heet.
       Ik ga gewoon in trance en, hop, daar heb je weer zo'n gast. . .
       Geesten, dat zijn gasten uit het dodenrijk, hebben soms behoefte aan 
       'n beetje aanspraak. Vandaar.
       Het begon allemaal als 'n soort hobby maar 
       ik merkte al snel dat het heel goed was voor mijn portomonnee.
       Als er weer eentje aanklopt, vraag ik altijd eerst:
  AR:  'Wat schuift dat ?'                       (handen eisend)
       Met hele lage tarieven begon ik mijn mediumburo te Nijmegen. 
       Inmiddels weet ik wel beter hoe ik mijn zakken vullen kan.
       Ik sta in de Gouden Gids onder 'mediators'.

       Ik bepaal zelf de voorwaarden voor mijn gastheerschap.
       Maar je hebt van die geesten, van die gasten, die maar blijven aankloppen en 
       maar blijven zeuren om bepaalde voorrechten.
       Om die reden doe ik, eigenlijk per definitie, geen oud-politici.
       Die kunnen namelijk altijd veel beter liegen dan ik, 
       dus daartegen leg ik het altijd af tijdens de onderhandelingen over de prijs etc. 
       En dàt mag niet !

  AR:  Laatst kreeg ik per e-mail een hoogst eigenaardig verzoek. 
       Van ene De Geer, oud-minister-president. 
       Eerst dacht ik 'laat oud-politici rustig in ''den Ouden Doosch'' blijven zitten !'.
       Naderhand dacht ik 'effe kijken of ik hem toch nog 'n poot kan uitdraaien'.
       Dus ik e-mail-de terug en we maakten een afspraak.

Jawohl, het barst uit de voegen van de germanismen. . .
       Hij vroeg me mijn lichaam te mogen huren voor 20 minuten.
       Hij klonk nogal bezorgd. 
       Hij wou op bepaalde zaken terugkomen.
       Hij wou nog zo wat.
       Zoals betalen met oude guldens en aandelen !
  AR:  Tja, tja, tja.
       Daar kon ik natuurlijk geen genoegen mee nemen. 
  AR:  Geërgerd zei ik 'Da's niet zo mooi !'.
       En dus, 'Wat schuift dat ?'                                         (handen)
       'n Paar aandelen Anthon Philips had 'ie nog liggen.
       Ik zei 'Da's mooi voor in mijn portefeuille'.

       Verder vroeg hij of ik zijn favouriete pak wou aantrekken.
  AR:  Ik zei 'Da's nou niet zo mooi ! Wat schuift dat ?'.                 (handen !)
  DG:  'Nog een paar aandelen Brink of Boonstra erbij ?', probeerde hij.
  AR:  'Nou moet je effe goed luisteren, rare gast, dàt kan niet !'.
  DG:  'n paar aandelen Anthony Fokker dan ?', vervolgde hij.
  AR:  'Nou moet je niet proberen geintjes te flikken !', siste ik hem toe.
  DG:  'Welaan, welaan, die paar aandelen Nederlandsche Spoorwegen dan maar ?'.
  AR:  Nou da's ook niet zo mooi meer, tegenwoordig.
       Maar ik heb een veel beter idee want ik had me goed laten informeren.
  AR:  'Ik wil het nummer van de geheime zwitserse bank-rekening van Colijn !'
  AR:  'Want u weet van dat oude staats-geheim, niet waar ?'.
       Hij schrok. Hij werd stil en dacht na.
       Hij kwam tot het besef dat mijn eis niet onredelijk was.
  DG:  'Goed dan', stemde hij tenslotte in.
       En zo konden we de onderhandelingen, voor mij succesvol, afsluiten.

hoedendoos gebr.Bervoets, R'dam
       Nu begrijpen jullie waarom ik hier sta en wat mijn belang hierin.
       Alles goed en wel maar ik zie er wel tegenop.
       Eigenlijk heb ik d'r geen zin in.
       Ik word namelijk nu al flauw van die rare nasmaak die me te wachten staat.
       Maar goed.
       Voor wat, hoort wat.
  (. . .)

  AR:  Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor oud-minister-president De Geer.
  (. . .)

  AR:  Trouwens, wie weet waar hij geboren is?                            (Wachten)
  AR:  Op 14 december 1870 te Groningen. In Grun, ja.                  (Gr. accent)

  AR:  Als ik 'n bepaald code-woord roep dan pas komt 'ie binnen. Om zo te zeggen.

  (Naar de microfoon lopen en de hoed opzetten)

  AR:  HOEZEE ! 

  (Met de handen: kom maar op !)
  (Zeggen: 'Binnen zonder kloppen !', ineens heel raar schudden en . . . dan)
  ('Wakker' worden als De Geer etc. . .)

  
  © 2002/2005 VHP-Arnaud Rasing

  legenda:
  ( )   acteur
  (.)   korte pauze
  (..)  pauze
  (...) lange pauze
  { }   publiek


Radiotoespraak van De Geer in 1940
Waarde luisteraars,
hier en overzee,

met leedwezen moet ik u meedelen
dat voor de Regeering
onomstotelijk is komen vast te staan
dat er onder onze landgenoten
enigen zijn wier geestesgesteldheid
en optreden zo weinig
in overeenstemming zijn
met den neutraliteitswil
der natie dat zij een gevaar vormen
voor ons land en dat tegen hen
bijzondere maatregelen
zijn moeten worden genomen.

Het Militair Gezag heeft deze nacht
een-en-twintig personen die voor de rust en veiligheid
gevaarlijk werden geacht in bewaring gesteld.

De Regeering is overtuigd dat deze daad 
van het Militair Gezag die geheel in der lijn ligt
van de sinds het uitbreken van den oorlog
constant door ons land gevolgde politiek
door de overweldigende meerderheid van ons volk
met onverdeelde instemming zal worden begroet.

Verklaring van De Geer in 2002


Deze video laat de gehele verklaring horen.
Ergens halverwege gaat het beeld helemaal op zwart.
De toespraak gaat onderwijl verder en dat betekent
dus geconcentreeerd blijven luisteren. . .
Deze film is niet ontiteld.
Zie hieronder voor de integrale tekst

Veel 'luisterplezier' !


Arnaud Rasing

Nijmegen, 30 maart 2018

Verklaring


  (De Geer legt zijn Verklaring af, hoed op)
  (--> achtergrondgeluid: krakende radio als in jaren 30!)

  Landgenoten !

  Den Vaderland getrouwe 
       ben ik in-gedaald.
  Ik ben Dirk-Jan De Geer. 
  Oud minister-president De Geer.                    (Terug van weg-geweest).
  Dezen gelegenheid wensch ik aan te grijpen 
       om     eenige zaken recht te zetten, en teevens 
       om     enkele oproepen te plaatsen. 
  Welnu.

  Oorspronkelijk ben ik jurist van CHU-huize.
  Den Christelijk-Historische Unie is altijd eenen politiek-bindenden factor geweest.
  In het bestuurlijke en in het politieke heb ik veel ervaring opgedaan 
       als    Burger-meester of
       als    Lid der Staten-Generaal of
       als    Minister van FinZa of BinZa.
  Het heeft er in '33 toe geleid mij den Eeren-titel 'Minister van Staat' toe te kennen;
  Twee kabinetten heb ik mogen leiden: 
       Den eersten van maart 1926 tot en met aug.1929. 
       Den tweeden, het oorlogs-kabinet, van aug. 1939 tot en met sept. 1940. 
  Op instigatie van vorstin Wilhelmina 
       heb ik in dit oorlogs-kabinet, 
       voor het eerst in onzen rijken historie (!), 
       socialisten der SDAP op-genomen.
  U vergeeft mij hopelijk (. .) dat ik niet goed om haar heen kon.

  In het tusschen liggende tijdvak heeft den heer Hendrik Colijn, 
       ARP, 
       oud-militair en 
       oud-ondernemer op het,
       o zoo zoete, 
       regerings-pluche gezeten. 

  Kenmerkend voor den regeer-periode van 'den sterken man' Colijn 
       is zijnen antwoord geweest 
       op den problemen van die grooten krisis-tijd: 
              fietsch-gebruik hogelijk belasten,
              streng bezuinigen, 
              gelaten wachten op verbetering en 
              met radio-praatjes het volk in slaap sussen, 
                     onderwijl iedereen den oorlogsdreiging gevoelde,
                     met (den pater-nalistischen woorden): 
  (Colijn zegt, in de microfoon:)  'U kunt gerust slapen !'.
  (. . .)

  Hij  is verantwoordelijk
       voor het achterweege laten van den modernisering onzerer strijd-krachten. 
  Hij  stond toe dat den Vlootwet in 1933 kon worden getorpedeerd, 
       stond toe dat het heer, 
       geenen modernen geschutstukken had 
       of zelfs maar beschikken kon 
       over eenen enkelen te duchten pantser-divisie.
  Hij  zorgde ervoor dat 
       het meest genialen produkt van vaderlandschen bodum, 
       namelijk den Fokker jachtkruiser, type G1, 
       NIET in voldoende mate werd ge-pro-duceerd. 
  Hij  den oud-militair, 
       die zich zoo had onderscheiden bij den pacificatie van Aceh.
  Hij  die dagelijks het liberalen gedachtengoed 
       zoo doeltreffend bestrijden kon 
       met 25 sigaren van een kwartje per stuk,
       alzo,  besteedde hij,   190 florijnen per maand,
       alzo,  proefde hij,     het maand-inkomen van 8 arbeiders-gezinnen.
  Hij  die vooral het socialistischen gedachtengoed 
       zoo wreed heeft getracht te onderdrukken.
  Hij  die echter toestond dat den, hoogscht on-christelijken, 
       Nationaal-Socialistischen Beweging van Mussert
       makkelijk ontstaan en voortwoek'ren kon.
  Hij  stond immers toe dat den NSB 
       in het parlement met 4 zetels, wat mij betreft, over-vertegenwoordigd was.
  (. .)

  Jawel.
  Mussert, den zwartgalligen vertegenwoordiger van den anti-christ.
  Mussert,
       aanvoerende   den bruin-zwarte koalitie van politieke fortuin-zoekers en 
       appelerende   aan vermeende superieure rassen-kenmerken,
       appelerende   aan dat vervaarlijke onderbuik-gevoel,
       welke, ook toen reeds, leefde 
              bij eenen behoorlijken deel 
              van de immer groeiende groep 
              zwervenden kiezers.

  Per slot van rekening was er ook toen sprake 
       van eenen  gevaarlijken on-democratischen stroming;
       van eenen  uitbraak van MKZ onder de Vee-stapel der Stem-gerechtigden.
  (. .)
  Toen, wist men niet goed hoe het te bestrijden.
  Thans, als blijkt uit de recente uitbraak in Frankrijk van PEN-Z welke eenen 
       gevaarlijken variant is van MKZ, is men evident niet veel op-geschoten.

  Landgenoten !
  Dat tesaam,
       beteekende eenen wisch en waarachtigen nederlaag op voorhand (!) , 
       tegen den ongewenscht binnenvallenden buren 
       in die bangen mei-dagen van algeheelen paniek en totalen ontreddering 
       waarin ons geliefden vaderland werd onder-gedompeld.
  Toen,
       alweer 62 jaren geleden,
       hoopte ik, net als iedereen overigens, dat onzen neutraliteit,
       net als in '14-'18,
       zou worden ge-waar-borgd.
  Begin mei echter, nam onzen veiligheidsdienst (spanning opbouwen !)
       den waarschuwingen 
       voor den ophanden zijnde aanval op den Lage Landen, 'Fall Gelb',
       ons toegespeeld door den duitschen hunnen-hater kolonel Oster,
       wèl (.) voldoende (.) serieus (.). 
  Op 9 mei 1940,                                                       (spanning opbouwen !)
       ging ik als te doen gebruikelijk, 
       op tijd naar huis na den vergadering van het oorlogs-kabinet,
       echter pas nadat ik eenen 'weest waakzaam !' uit had laten gaan
       naar alle onderdelen.
  Om, op 10 mei, om 3 uur des ochtends,                                        (beetje boos)
       hoe ontijdig,
       het telefonischen bericht te moeten ontvangen dat den Hunnen 
       op diversen plaatsen den vaderlandschen grens,
       zonder  fatsoenlijken paspoort-contrôle en dus
       zonder  onzen toestemming,
       waren ge-passeerd.
  (. .)

  Hoe vervelend ook 
       om op zo'n manier wakker gemaakt 
       te moeten worden.
  Sindsdien heb ik eenen ontieglijken hekel ontwikkeld aan den Hunnen-leider.
  Hoe onbeschrijflijk ongeciviliseerd van hem 
       om onzen dierbaren neutraliteit èn 
       mijnen nacht-rust te schenden.
  (. . .)

  Wij werden kompleet over-weldigd en
       vochten met den rug tegen den zee.
  Ik beval in-undaties (. .) om den Vesting Holland 
       voor vijandig voetvolk te vrij-waren.
  Ik beval ar-restaties (. .) om den geheelen NSB-kliek uit te schakelen
       maar helaas (. .) Anton Mussert kon toch ontsnappen.

  (op adem komen, rustig worden, pauze inbouwen, spanning moet voelbaar zijn:)

  Bij Kornwerderzand werden alle aanvalsgolven moedig afgeslagen.
  De kazematten 
       werden door onzen Keezen goed bemand en 
       ook de Jannen van het Zuiderzee-flottielje 
       speelden den aanstormenden Hunnen steevig parten.
  Op den Grebbeberg werd taai weerstand geboden
       ten koste van honderden gesneuvelden vaderlandschen jongen helden.
  (Helaas moesten wij, bij gebrek aan hand-granaten, den Grebbelinie prijs-geven).
  Het Eersten Leger Korps verdedigde dapper 
       den vliegkampen (.) Valcken- (.), Ocken- (.)en Ypen-(.)-burg.
  Onzen Maas-bruggen werden manhaftig verdedigd 
       door den Zwarten Duivels,
       die als waanzinnigen, den vijandelijke paratroepen afweerden.
  ''Qua Patet Orbis' vincit in proprio patria', zoo klonk het.
  Luchtafweer en luchtmacht werden tee-vens pa-raat be-vonden:
       zij haalden tientallen vijandelijken vliegmaschienen uit den lucht;
       eenen genoeglijken hoogen score !
  Overvliegende Hunnen,
       zonder landingspermissie,
              werden namelijk
       zonder pardon, 
              neder-gehaald.
  (. . .)

  Te vaak wordt vergeten
       dat den Slag om Eng'land, die later volgen zou,
       reeds gewonnen werd 
       door onzen dapp'ren vaderlandschen luchtmacht,
       in vijf inkt-zwarte et-malen (.) slechts.
  (. . .)

  Eenen historischen rol bleek weggelegd voor onzen Fokkers,
       bovenal den jachtkruiser type G1,
       waarvan wij er, helaas,
       te weinig hadden.
  Jawel,
       het vliegmaschien,
       dewelke den Hunnen den gevleugelden uitspraak ontlokte:
  (. . .)

  (AR)        ''Diesen verdammten un-menschlichen Kloten-Fokkerds !''
  (. . .)

  (AR)        ''Die müssen wir un-bedingt selber haben !''
  (. . .)

  (DG) Afijn, U allen weet
       hoe dàt verhaal, met dié verliefdheid, 
       afgelopen is.
  (. . . )

  Wat ik den Hunnen evenwel niet euvel nemen kan
       is het bombardement op den Alexanderkazerne 
       waarbij 60 huzaren omkwamen.
  Dat is eenen legitiemen krijgs-doel volgens het inter-nationalen oorlogsrecht.
  Wat ik den Hunnen-leider wèl het meest kwalijk neemen kan 
       is het illegalen bombardement op Rotterdam.
  Den vleesch-geworden anti-christ,
       houd ik daarvoor volledig verantwoordelijk !
  Ongehoord brutaal, frech, wreed en gemeen 
       om bommen af te werpen op onzen weer-lozen burger-bevolking !
  Honderden families kwamen om,
       berouwd door duizenden,
       beweend door tien-duizenden.
  (. .)

  Het was het mes op onzen keel.
  Waarom zou hij Den Haag of Amsterdam 
       NIET in den asch leggen willen ?
  (. . .)

  Alzo, (. .) om verder bloedvergieten te voorkomen.
       heb ik den on-gelijken kamp eenen halt toe moeten roepen.
  (. .)

  In het volle besef dat den rampspoed
       over Nederland gebracht door den Hunnen
              vernedering en knechting beteekenen zou 
              voor ons geliefden volk.
       gaf ik op 15 mei
              den generaal Winkelman 
              opdracht te ca-pi-tu-le-ren.
  (. .)

  Ook ikzelve heb aldus
       het tij niet meer kunnen keren. 
  Waarvoor mijnen allerhartelijksten en hoogscht oprechten excuses. 
  Het zal niet meer gebeuren.                        (Hoofd nee-schudden als ’n kind)
  (. . .)

  Direkt na den capitulatie volgde den regeering 
       hare Majesteit met hare stoet, 
       naar Londen met gezwinde spoed, 
       om    het verzet te kunnen organiseren en 
       om    den overigen rijksch-delen 
       te kunnen blijven bestieren.

  Insul-Inde zou, 
       ondanks de afschrikkende werking die uitging van het KNIL,
       (juist vanwege zijnen Molukschen en Madureeschen krijgers-bestanddelen)
       later in '42, na den woesten Slag in den Javazee (. .), 
       helaas toevallen aan het Japansche Keizerrijk. 
  Dit grooten verlies is tot op den dag van vandaag (. .) 
       ongenaak-, laak-, merk- en voelbaar. 
  Suriname en den Antillen, bleven ge-vrij-waard van oorlogs-geweld.
  Dat den gansen Surinaamschen bevolking, 
       met zeer weinig menschen dus, 
       het zeer grooten bedrag (.) bijeenbrachten 
       voor den aanschaf van eenen britschen SpitFire-vliegmaschien 
              om te worden ingezet tegen den Hunnen,
       mag hier niet ge-heel on-vermeld blijven.
  (. . .)

  Omdat ik vreede wou met den bezetter
       en mij leiden liet door den ideeën van prof. Voor-tuin sr.
       behaagde het vervolgens hare Majesteit
       om den heer Gerbrandy mijnen post te laten in-nemen.
  (. .)

  Ook omdat ik dacht van beteekenis te kunnen zijn,
       ben ik teruggekeerd naar het Vaderland. 
  Echter, ik heb mij niet laten gijzelen door den Hunnen.
  Zoals den heer Colijn wel overkomen is 
  Hij  koos openlijk voor verzet. 
  Hij  overleed in '44 in gijzelingschap te Ilmenau.
  (. . .)

  Door juist den dialoog te zoeken 
       zoals ik heb toegelicht in mijnen brochure 'Den synthese in den oorlog'
       hoopte ik te komen tot eenen compromis-vrede met den bezetters.
  Dàt, is, mij, echter, niet, in, dank, af-genomen door het Nederlandschen Volk;
       eenen misverstand dewelke ik ten zeersten betreur.
  (. . .)

  Het zal niet meer gebeuren.                        (Hoofd nee-schudden als 'n kind)
  (. . .) 

  Tijdens mijnen studie-tijd te Groningen ben ik nogal beïnvloed geweest
       door polemoloog Prof. Voor-tuin sr.
  Hij  beweerde dat er eigenlijk géen grote verschillen bestaan 
              tusschen ons en den Duitschers,
       verwees naar het Oude Egypte, ook eenen delta-gebied,
              waar Opper- en Neder-Egypte samen 
              eenen machtigen koninkrijk vormden,
       (trok eenen parallel naar den Nederlandsch-Duitschen verhoudingen.)
       verkondigde dat den Duitsers Opper-Dietschen en wij Neder-Dietschen zijn.
  Hij stelde in '36 na het huwelijk van 
       den Opper-dietschen prins Berhard en
       den Neder-dietschen prinses Juliana voor
       om onzen monarchie over alle Oppers en Neders te laten regeren en om 
       onzen legers samen te voegen omzoo alle Dietschers beschermen te kunnen.
  Hij  wou dat het Wilhelmus voor alle Dietschers gelden zou,
       wou dat notabene Dortmund hoofdstad van het Groot-Dietschen Rijk zijn zou.
  (. . .)

  Achteraf wellicht begrijpelijk 
       waarom hij, in `38, politiek asiel zocht èn kreeg in Nazi-land.
  Toen, 
       heb ik zijnen gedachten-spinsels gebruikt 
       om eenen compromis-vrede met den Hunnen-leider uit te broeden.
  Thans,
       heb ik het gedachtengoed van Voor-tuin sr.  af-gezworen.
  (. .)

  Naar het schijnt is hij officier geweest bij den pantser-grenadiers
       aan het Oost-Front en als zodanig in '43 
       door eenen Sovjet-geschutstuk aan gort geschoten te zijn (geworden).
  Echter, overal waar hij langer dan 5 dagen verbleef 
       is sprake geweest van pro-kreatie; van kroost met rare kronkels. 
  Wij zijn dus nog niet geheel klaar met zijnen na-laten-schap. 

  Vrees ik.
  (. .)

  Nimmer mag vergeten worden dat ook den geallieerden op illegalen wijze
       den burger-bevolking der Asch-mogendheden hebben mis-handeld.
  (. .)

  Te Dresden bijvoorbeeld, werd den lucht weggezogen uit 30.000 longen 
       tijdens het bombardement 
       overdags door den Amerikaanen 
       en des nachts door den Engelschen 
  Omdat er vol-continue brisant- en napalm-bommen afgeworpen werden
       konden blus-werkzaamheden niet of nauwelijks worden uitgevoerd.
  Duizenden families kwamen om in den schuil-kelders
       berouwd door tien-duizenden
       beweend door honderd-duizenden
  (. .)

  Het was het mes op den keel der Hunnen.
  (. . .)

  Ook de inzet van atoom-bommen kàn en màg nooit vergeten worden.
  Te Hirosjima werden meer dan 100.000 mensen 
       in eenen geweldigen klap ge-cre-meerd.
  Tien-duizenden families kwamen om
       berouwd door honderd-duizenden
       beweend door miljoenen.
  (. .)

  Het was het mes op den keel der Jappen.
  (. . .)

  Als er eenen les kan worden getrokken uit oorlog, in het algemeen,
       dan is dat voor-afgaande aan den weder-opbouw
       eenen bestendigen dialoog volgen moèt en zàl.
  Het ware wellicht beter om onder alle omstandigheden 
       net zoo lange door te praten tot men desnoods eenen ons weegt 
       maar onderwijl krijgs-handelingen voorkomen doet.

  Oorlog is werkelijk veel en veel te duur. 
  Op dit punt kan uitzonderlijk goed worden bezuinigd.
  Ik citeer eenen oud-vakbondsleider, hij stelde dat:
  ''Het onduldbaar is, dat onbeschrijflijk grote bedragen worden uitgegeven 
      aan het meest ingenieuze wapen-tuig . . .''.               (W.Kok ca. 1981)

  Ik roep u alsnog op 
       om alle  nucleaire taken af te schaffen.
       om alle  ABC-wapens te verwijderen van Nederlandschen bodem
       om alle  MKZ en varkens-pest, 
              zowel politiek als veterinair, 
              op mens- danwel dier-vriendelijke wijze
              uit te schakelen.
  Ik roep u op       om slechts een paar eskaders uit te rusten met den JSF,
       den schroef-lozen duizen-jager Joint Street Fighter,
       met dezen kunnen wij dan, met den Amerikaanen gebroederlijk,
       humanitaire bombardementen uit-voeren voor den Vereenigden Naties.
  Ik roep u op       om juist te kiezen 
       voor eenen Pan-Europeeschen Defensie,
       en dus te kiezen voor den Euro-vecht- en Euro-hefschroef-maschienen
       dewelke minder duur maar, sinds kort, ook nog eenvoudiger te betalen zijn.
  Ik roep u op       om, zolang er nog geenen weereld-regeering gevormd is, 
       te kiezen (voor ver-de-re mi-li-tai-re in-te-gra-tie):
       voor  eenen Hollandsch-Duitschen Land-macht,
       voor  eenen Hollandsch-Franschen Lucht-macht, en 
       voor  eenen Hollandsch-Britschen Zee-macht.
  (. .)

  Nimmer  meer zou er nog eenen vijand tegen ons durven op te staan.
  Nimmer  meer zou ons dan zoiets als het Srebenica-debacle kunnen over-komen.
  Nimmer  meer zouden wij, in inter-nationalen opzicht, gezichts-verlies lijden
  (. .)

  Daarnaast moet het onzen Amerikaanschen vrinden 
       duidelijk gemaakt worden dat zij niet alleen 
       den weereld-reegering vormen; dat kùnnen en mógen zij ook niet.
  E.e.a. gebeure slechts in waar-achtigen samen-spraak met den overigen continenten.
  (. .)

  Maar dit, vooralsnog, terzijde.

  Eenen regeering die gevormd wordt nadat er te weinig kiezers zijn opgekomen
  heeft eenen ongeloofwaardigen mandaat verkregen.
  Pas bij eenen voldoenden hoogen opkomst-percentage kan men spreken 
       van het verleenen van legitiemen macht door het volk,
       voor het verkrijgen van eenen uit-gebalanceerden breeden koalitie.
  Gelieve niet uit het oog te verliezen dat
       eenen goed-functionerenden democratie, 
       zowel in bestuurlijk als in politiek opzicht, 
       alleen bij den gratie van den kiezers 
       kan blijven voort-bestaan. . .
  (. . .)

  Helaas blijkt er ruimte te bestaan voor aantasting van den democratie van binnen-uit;
  (. .)  gelet op het grilligen verloop 
       van den jongsten presidents-verkiezingen
       in den Amerikaanschen en Franschen (Republieken),
  (. .)  gelet op den merkwaardigen gang van zaaken 
       in den Italiaanschen en Oostenrijkschen Republieken.
  (. . .)

  In dit verband wil ik, met permissie, gaarne een paar menschen citeren:

  Umberto Bossi, leider der Liga Nord:
  UB:  ''Il signor Pimo Fortuno, lui (?), è il Berlusconi del Nord (!)'',

  Georg Haider, leider der FPÖ:
  GH:  ''Wenn Pim Vor-tuin Minister-Präsident der Niederlände wäre
       dann kann ich es mich endlich leisten meine Ferien zu feiern
       auf dem Insel Ter-Schilling. . . Grüss Gott''.

  Flip deWilde van het Vlaamsch Blok:
  FdW:  ''Allez Fortuin ! Jij bakt ze ook al bruin !''

  Le Pen, leider van het Front National:
  LP:  ''Mon chêr confrère Pim, à nôtre fortune !''.


den verklaaring onomstotelijk voorlezende

  (. . . dirty link . . .)

  Politici die den nadruk leggen op den verschillen tusschen den menschen
       (en slechts den belangen van eenen selecten groep behartigen,)
       zaaien haat en oogsten den oorlog.
  (. . .)

  Thans, woont dhr. Milosevic op kamers                           (Milozefiets)
       bij den Internationalen Justitie te Den Haag.
  Ons kleine land is groot op het gebied van het internationalen recht;
       (dat zoo jonge recht welke nog niet geheel ge-ma-tu-reerd is;
       maar welke handvatten terzake zouden wij anders willen verkiezen ?)
  (. . . stem-verheffing . . .)

  Voorts, roep ik den heeren Karadzic en Mladic op
       om zich te melden, en nu het nog kan,
       zelf hun kamers te komen betrekken in Den Haag
       en alzoo den heer Milosevic den gelegenheid te geven, 
       in levenden lijven met zijnen geest-trawanten zeer lang-durig te converseren.
  (Hopelijk laten zij dan den onzaligen idee van eenen Groot-Servischen Rijk varen.)
  (. . .)

  Voorts roep ik U op 
       om op 4 mei, massaal,
       2 minuten strikte stilte in acht te neemen 
       ter na-gedachtenis aan hen (.) die vielen (. .).
  Voorts roep ik U op 
       om op 8 mei, massaal,
       Feyenoord te supporten tijdens den UEFA-finale te Rotterdam en
       hand in hand, 
       den sportieven Pruisen uit Dortmund te verslaan.
  Voorts roep ik U op 
       om op 15 mei, massaal,
       te gaan stemmen 
       en zoo onzen democratischen bestel te hand-haven.
  (. .)

  Want stemrecht 
       is eenen zwaar bevochten recht.
  Want vrijheid om te kunnen kiezen 
       is eenen hoogen goed. 
  (. .)

  Voorts roep ik U op 
       om het Akkoord van Wassenaar, 
       Hoezee !
              dat tri-partite-'o, zo, hollandsche'-overleg zonder weerga,
              dat potige polder-model, 
       te blijven respecteren.
       en zoo
              socialen onrust te blijven ver-mijden.
  (. .)

  (. . . rustig op adem komen, publiek aankijken, afsluitende woorden spreken)

  Toch ervaar ik den straf 
       van éen jaar voorwaardelijk met eenen proeftijd van 3 jaren; 
              wegens      vermeende collaboratie met den vijand,
              wegens      vermeende verzwakking der nationalen weerstandskracht,
              wegens      gemeende behoefte aan eenen zonde-bok
       als gevonnist door den Bijzonderen Raad van Cassatie in 19-honderd-47
       als eenen on-ge-ken-den ver-nedering
              voor eenen  Minister van Staat in krisis-jaren,
              voor eenen  Minister-President in oorlogs-tijd.
              voor eenen  vrede-lievenden harde werker 
              voor eenen  godsch-vruchtigen mensch 
       die slechts bemiddelen kon
       en binden wou
              éen natie
       die in alle opzichten
              zoo slecht door zijnen voorganger voorbereid was 
       op die verschrikkelijken oorlog.
  (. . .)

  Daarom verzoek ik u 
       om     mij in eenen juister perspectief te plaatsen.
       om     uwen opmerkelijken vonnis te her-roepen.

  Daarom verzoek ik u nederig
       om     vol-ledigen eer-her-stel.
  (. . .)
  
  Landgenoten (.)
 
  Ik dank U 
       voor uwen onverdienden aandacht.

  {
  Vragen beantwoorden van het publiek. 
  }

  U kunt gerust feesten !

  Hoezee !                                      (nièt HouZee (NSB) = statement)


  © 2002/2005/2018 VHP-Arnaud RasingThere are no comments for this topic. Do you want to be the first?